Άντζελα Καραντώνη 697 260 6520 - Μαρία Καραντώνη 694 465 4816 angelakarantoni@yahoo.com

Τι αλλάζει στην ειδική αγωγή; Πώς θα καλύπτονται πλέον οι δαπάνες για θεραπευτικές πράξεις λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας;

Στο άρθρο της Alma Anima με τίτλο “Οικονομική Κάλυψη Θεραπειών” γίνεται αναφορά στη διαδικασία κάλυψης δαπανών για θεραπευτικές πράξεις ειδικής αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων). Η διαδικασία αυτή από 25/01/2017 αλλάζει:

Τί αλλάζει στη διαδικασία κάλυψης δαπανών;

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει υπηρεσίες  Ειδικής Αγωγής σε δικαιούχους, δηλαδή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα πρόσωπα (γονείς και παιδιά),  σύμφωνά με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ), ΦΕΚ 3054 Β’/ 18.11.12 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 17 περί Ειδικής Αγωγής.

Από 25 Ιανουαρίου 2017 αλλάζει η διαδικασία απόδοσης δαπανών ειδικής αγωγής. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και συγκεκριμένα οι Λογοθεραπευτές,  Εργοθεραπευτές και Ψυχολόγοι  καθώς και τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής καλούνται να υπογράψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής με τον ΕΟΠΥΥ.

Οι ειδικοί σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση υποχρεούνται να εκτελούν συνεδρίες ειδικής αγωγής όπως ορίζει ο ισχύων Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Επί της διαδικασίας, ο θεράπων ιατρός εκδίδει ηλεκτρονική ιατρική γνωμάτευση-παραπεμπτικό για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής. ” Θεράπων ιατρός” – βάσει των σημερινών δεδομένων- ορίζεται ως ο αναπτυξιολόγος ή παιδοψυχίατρος δημόσιου φορέα (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικού Φορέα ή Παιδοψυχιστρικού Τμήματος Νοσοκομείου). Η ιατρική αυτή γνωμάτευση πρέπει να εγκριθεί από τα αρμόδια  ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ. Ο επαγγελματίας ειδικής αγωγής  στη συνέχεια εκτελεί  την ιατρική γνωμάτευση, δηλαδή τις συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας. ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων, ανάλογα με την ειδικότητά του.

Μέχρι αυτού του σημείου δεν διαφέρει ουσιαστικά η διαδικασία σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούσαν οι δικαιούχοι μέχρι τώρα. Η μόνη διαφορά που επισημαίνεται είναι ότι η γνωμάτευση πλέον που θα λαμβάνει ο δικαιούχος (εν προκειμένω ο γονιός για το παιδί του) θα είναι ηλεκτρονική.

Στη συνέχεια, η διαδικασία  αλλάζει στο εξής: ο δικαιούχος υπογράφει στην εκτέλεση της γνωμάτευσης ότι έλαβε τις υπηρεσίες από τον ειδικό. Ο ειδικός υποβάλλει τα παραστατικά και αιτείται την αποζημίωση κατευθείαν από τον ΕΟΠΥΥ. Η μηνιαία δαπάνη δηλαδή εξοφλείται από τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και όχι από το δικαιούχο-γονιό.

Μέχρι πότε ισχύει η υπάρχουσα διαδικασία:

Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή του στις 13/01/2017 (ΔΒ3Α/ΟΙΚ.1686) στην επίσημη ιστοσελίδα του, ανακοίνωσε ότι η απόδοση δαπάνης για θεραπείες ειδικής αγωγής σύμφωνα με την μέχρι τώρα ισχύουσα διαδικασία θα γίνεται μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2017.  Οι γνωματεύσεις από τότε και ύστερα θα εκτελούνται μόνο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών από συμβεβλημένους παρόχους και όχι τους ασφαλισμένους. Οι γονείς λοιπόν καλούνται να σπεύσουν ώστε να καλυφθούν οι μέχρι τώρα δαπάνες τους και να αποζημιωθούν.

Tι λένε οι επαγγελματίες-ειδικοί;

Οι Σύλλογοι που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες -ειδικούς σύμφωνα με τα δελτία τύπου που έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους (Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών στις 11/1/17  και Σύλλογος Ελλήνων  Ψυχολόγων στις 14/1/17)  αντιδρούν στα εξής σημεία:

 

  • στην υποβάθμιση του έργου των πράξεων και των αμοιβών των ειδικών
  • στην υιοθέτηση clawback και rebate στον τομέα της ειδικής αγωγής  – δηλαδή το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και την υποχρεωτική έκπτωση των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate) (βλ. www.eea.gr)
  • στην ασάφεια της σύμβασης σε σημεία της (π.χ. προσδιορισμός των θεραπευτικών πράξεων που θα εκτελούν οι ψυχολόγοι)
  • στον ανεπαρκή χρόνο διαβούλευσης των Συλλόγων με τον ΕΟΠΥΥ
  • στον κίνδυνο να βρεθούν οι δικαιούχοι (γονείς και παιδιά) χωρίς κάλυψη της δαπάνης για υπηρεσίες ειδικής αγωγής από 25/01/2017 καθώς δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για να δρομολογηθούν αυτές οι αλλαγές μεταξύ ειδικών και ΕΟΠΥΥ.

 

Μέσα στο μήνα Ιανουάριο έχουν γίνει έκτακτες γενικές συνελεύσεις των συλλόγων και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με στόχο να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα στην παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής  προς τους γονείς και τα παιδιά.

Σας κρατάμε ενήμερους για οτιδήποτε περαιτέρω.

 

Άντζελα Καραντώνη,  Λογοθεραπεύτρια

Μαρία Καραντώνη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια