Άντζελα Καραντώνη 697 260 6520 - Μαρία Καραντώνη 694 465 4816 angelakarantoni@yahoo.com

Οικονομική κάλυψη θεραπειών

Οικονομική κάλυψη θεραπειών

Εάν σας προβληματίζει κάτι στη συμπεριφορά ή στην ανάπτυξη του παιδιού σας (λόγος, κίνηση, κλπ) και επιθυμείτε τη γνώμη ενός ειδικού, μπορείτε να απευθυνθείτε στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Το Alma Anima συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, ώστε να μπορείτε να καλύψετε τα έξοδα των θεραπευτικών υπηρεσιών, μέσω του ταμείου σας.

Εφόσον το παιδί χρήζει θεραπευτικής παρέμβασης, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε ιδιώτη, καθώς στο δημόσιο ως επί το πλείστον δεν προσφέρονται  θεραπείες παρά μόνο  σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορείτε όμως από το δημόσιο το λάβετε πιστοποιητικό για την κάλυψη της δαπάνης των θεραπειών του παιδιού.

Σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, τον εθνικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας και όλοι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται θεραπείες για τα παιδιά τους.  Συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει τις εξής θεραπείες:   λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ατομική ψυχοθεραπεία, ομαδική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς  και  συμβουλευτική γονέων. Όσα ταμεία έχουν δικά τους συστήματα και παροχές, μπορείτε να απευθυνθείτε απ’ ευθείας σε αυτά, για πληροφορίες επί της διαδικασίας.

Η διαδικασία για την έγκριση δαπάνης για θεραπείες στον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής:

Οι γονείς απευθύνονται σε δημόσιο φορεία για να κλείσουν ραντεβού για την αξιολόγηση του παιδιού τους. Οι φορείς αυτοί είναι κυρίως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) όπως Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Παιδοψυχιατρικά Τμήματα, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Βλ. αναλυτική λίστα φορέων). Τα ραντεβού συνήθως καθυστερούν, ωστόσο εξυπηρετούνται όλοι. Ισχύει η τομεοποίηση, οπότε βεβαιωθείτε ότι απευθύνεστε στον κατάλληλο φορέα ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας.

Αφού γίνουν όλες οι διαγνωστικές συναντήσεις, οι ειδικοί του φορέα προτείνουν αποκαταστασιακό πρόγραμμα για το παιδί εφόσον κρίνουν ότι το χρειάζεται. Εκδίδεται πιστοποιητικό  όπου αναγράφεται η διάγνωση του παιδιού και οι προτεινόμενες θεραπείες. Βάσει του νόμου δεν καλύπτονται από το ταμείο όλες οι διαγνωστικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, οι κατηγορίες που καλύπτονται είναι οι εξής: αυτισμός, ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας), τραυλισμός, διαταραχή της άρθρωσης, βαρηκοΐα, και τραυλισμός.  Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ανατρέξετε στο νόμο 3054/18-11-12, τεύχος Β, άρθρο 17 (ειδική αγωγή).  Το πιστοποιητικό για έγκριση θεραπειών έχει διάρκεια όχι περισσότερο από ένα έτος.

Κατόπιν  πηγαίνετε  στον ελεγκτή-ιατρό του ταμείου ώστε να έχει ισχύ το πιστοποιητικό.

Ο ειδικός θεραπευτής που αναλαμβάνει το αποκαταστασιακό πρόγραμμα του παιδιού, εκδίδει  μηνιαία απόδειξη την οποία καταθέτετε στο ταμείο μαζί  με  το έγγραφο της επικυρωμένης έγκρισης των θεραπειών. Το ποσό που δικαιούστε κυμαίνεται ανάλογα με τις θεραπείες που κάνει το παιδί. Στις  περισσότερες των περιπτώσεων το ποσό είναι έως 250 ευρώ μηνιαίως, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (πχ διάγνωση αυτισμού) το ποσό είναι μεγαλύτερο.

Τον πρώτο μήνα κατάθεσης, χρειάζονται κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που σας δίδονται από τον ειδικό (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, κλπ).

Τα χρήματα θα τα εισπράξετε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό σας λογαριασμό, συνήθως όμως με κάποια καθυστέρηση.

Για ενήλικες που επιθυμούν έγκριση δαπανών για ψυχοθεραπεία, ισχύουν τα εξής (βάσει του νόμου 3054/18-11-12, τεύχος Β, άρθρο 14):

Σε ασφαλισμένους που έχουν νοσηλευθεί στο παρελθόν σε πάσης φύσεως μονάδες ψυχικής υγείας, δεν παρακολουθούν ή δεν έχουν ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας και χρήζουν ψυχοθεραπείες, δύναται να χορηγούνται μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες ψυχοθεραπείας μηνιαία.

Στο Άρθρο 17 του ίδιου νόμου γίνεται αναφορά σε άτομα που χρήζουν θεραπειών και έχουν λάβει γνωματεύσεις για θεραπείες πριν τα 18. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά […] δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών (βλ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων) κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1 έτους) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.