Αγγελική Καραντώνη 697 260 6520 - Μαρία Καραντώνη 694 465 4816 angelakarantoni@yahoo.com

Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σχετικοί σύνδεσμοι

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών
http://www.logopedists.gr/

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος
http://www.selle.gr/

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων

http://www.seps.gr/

Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

http://hestafta.org/

European Family Therapy Association

http://www.europeanfamilytherapy.eu/

Ελληνικός Σύλλογος για την Αφασία
http://www.aphasia.gr/

Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
http://www.ergotherapists.gr/