Διάγνωση

Γιατί είναι σημαντική η διάγνωση;

Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα χρειάζεται πρώτα να το κατανοήσουμε, να αντιληφθούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται, να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές και τις εκδηλώσεις του. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και η διάγνωση όταν προσέρχεται κανείς με κάποιο αίτημα, κάποια δυσκολία που αφορά τον ίδιο, το παιδί του, την οικογένειά του.

  • Ποιο είναι το πρόβλημα;
  • Πότε εκδηλώθηκε;
  • Πότε παρουσιάζεται;
  • Σε ποια περιβάλλοντα εκδηλώνεται;
  • Πώς έχει αντιδράσει το περιβάλλον;
  • Τι βοηθάει;
  • Τι επιβαρύνει;

Για να απαντηθούν αυτά και άλλα ερωτήματα χρειάζεται η διάγνωση να είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη.
Αυτή περιλαμβάνει:

  • την λήψη ιστορικού (οικογενειακού, αναπτυξιακού),
  • τη χρήση ειδικών διαγνωστικών εργαλείων (ψυχομετρικός έλεγχος, προβλητικά τεστ, ειδικά ερωτηματολόγια, ανιχνευτικά εργαλεία, κλπ),
  • τη διεπιστημονική αξιολόγηση, δηλαδή την εκτίμηση από άλλους ειδικούς, εφόσον κριθεί απαραίτητο (π.χ. παιδοψυχιατρική, ψυχολογική, λογοπεδική, εργοθεραπευτική, παιδιατρική, ιατρική, κλπ)

Από τη διαγνωστική διαδικασία προκύπτει ένα συμπέρασμα και οι προτάσεις το ειδικού για την αντιμετώπιση του προβλήματος.