Συμβουλευτική Γονέων

Είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε γονείς. Πρόκειται για δεκαπενθήμερες (συνήθως) συναντήσεις με ειδικό θεραπευτή που στόχο έχει να υποστηρίξει γονείς στην επίλυση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν με το παιδί ή τα παιδιά τους.

Στις συνεδρίες συζητούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς με τα παιδιά τους, οι αγωνίες τους και οι διάφορες εκδηλώσεις του προβλήματος. Ο θεραπευτής τους βοηθά να δουν της καταστάσεις μέσα από άλλες, λειτουργικές οπτικές, να ενδυναμωθούν στο ρόλο τους, τους ενισχύει στο να εξερευνήσουν νέους τρόπους επικοινωνίας με το παιδί τους και να δοκιμάσουν νέες συμπεριφορές.

Στη συμβουλευτική γονέων συζητούνται θέματα όπως δυσκολίες στον ύπνο, ενούρηση/εγκόπριση, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, φοβίες, αγχώδεις εκδηλώσεις, υπερβολική ενασχόληση με το internet, διαγνωσμένες διαταραχές όπως αυτισμός, διαταραχή ελλειμματικής συμπεριφοράς, νεανικός διαβήτης, κλπ.