Μαθησιακή αξιολόγηση

Οι μαθησιακές δυσκολίες γενικά  χωρίζονται σε:

(1) Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αυτές δεν επηρεάζουν  ούτε και επηρεάζονται από τη γνωστική ικανότητα και τη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου. Περιλαμβάνουν:

 • Δυσλεξία, η οποία αφορά δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου(ανάγνωση), προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου,
 • Δυσπραξία, αφορά ελλείμματα ή ανωριμότητα στην οργάνωση και το συντονισμό των κινήσεων,
 • Δυσαριθμησία, δηλαδή δυσκολία στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας,
 • Δυσφασία-δυσκολίες λόγου και ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, οι δυσκολίες λόγου και ομιλίας αφορούν δυσκολίες στην παραγωγή(άρθρωση ή / και την έκφραση) και κατανόηση του προφορικού λόγου.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συνυπάρχουν.

(2)  Άλλες δυσκολίες.

Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της μάθησης χωρίς να εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Συνήθως αποδίδονται σε άλλες αιτίες όπως:

 • περιορισμένη νοητική ικανότητα
 • ψυχολογικοί / συναισθηματικοί παράγοντες (π.χ. κατάθλιψη)
 • περιβαλλοντικοί / εξωγενείς παράγοντες (π.χ. ελλιπής σχολική φοίτηση)
 • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • αισθητηριακές μειονεξίες (όραση ή/και ακοή)
 • νευρολογικής φύσης προβλήματα (π.χ. επιληψία)

Διάγνωση

Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών με πολλές πιθανές αιτίες και συμπτώματα  η έγκυρη διαγνωστική προσέγγιση αξιοποιεί ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία καθώς και την κλινική παρατήρηση. Εφόσον χρειάζεται, ο ειδικός ζητά τη διαγνωστική εκτίμηση και άλλων ειδικοτήτων (λογοπεδικού, εργοθεραπευτή, παιδοψυχίατρου, παιδιάτρου)

Μετά τη διάγνωση, τι;

Η παρέμβαση στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών εξαρτάται από τα ευρήματα της διαγνωστικής αξιολόγησης.  Το παιδί μπορεί να χρειαστεί εξειδικευμένη βοήθεια από Ειδικό Εκπαιδευτικό. Τη βοήθεια αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του (εφόσον υπάρχει). Κάποιες φορές προτείνεται ακόμα πιο εξειδικευμένη βοήθεια με θεραπείες από Ειδικό Εκπαιδευτικό ή Ψυχολόγο ή Λογοπεδικό ή Εργοθεραπευτή.

Η ευαισθητοποίηση του σχολείου και της οικογένειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των  μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. Για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε  την επικοινωνία και τη συνεργασία με το σχολείο, τις επανεξετάσεις του παιδιού αλλά και τη συμβουλευτική βοήθεια των γονιών (ή και οικογενειακή θεραπεία, εφόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη).

Οι μαθησιακές δυσκολίες γενικά  χωρίζονται σε:

(1) Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Αυτές δεν επηρεάζουν  ούτε και επηρεάζονται από τη γνωστική ικανότητα και τη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου. Περιλαμβάνουν:

 • Δυσλεξία, η οποία αφορά δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου(ανάγνωση), προβλήματα ορθογραφίας και γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου,
 • Δυσπραξία, αφορά ελλείμματα ή ανωριμότητα στην οργάνωση και το συντονισμό των κινήσεων,
 • Δυσαριθμησία, δηλαδή δυσκολία στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας,
 • Δυσφασία-δυσκολίες λόγου και ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, οι δυσκολίες λόγου και ομιλίας αφορούν δυσκολίες στην παραγωγή(άρθρωση ή / και την έκφραση) και κατανόηση του προφορικού λόγου.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συνυπάρχουν.

(2)  Άλλες δυσκολίες.

Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της μάθησης χωρίς να εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Συνήθως αποδίδονται σε άλλες αιτίες όπως:

 • περιορισμένη νοητική ικανότητα
 • ψυχολογικοί / συναισθηματικοί παράγοντες (π.χ. κατάθλιψη)
 • περιβαλλοντικοί / εξωγενείς παράγοντες (π.χ. ελλιπής σχολική φοίτηση)
 • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • αισθητηριακές μειονεξίες (όραση ή/και ακοή)
 • νευρολογικής φύσης προβλήματα (π.χ. επιληψία)

Διάγνωση

Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών με πολλές πιθανές αιτίες και συμπτώματα  η έγκυρη διαγνωστική προσέγγιση αξιοποιεί ποικίλα διαγνωστικά εργαλεία καθώς και την κλινική παρατήρηση. Εφόσον χρειάζεται, ο ειδικός ζητά τη διαγνωστική εκτίμηση και άλλων ειδικοτήτων (λογοπεδικού, εργοθεραπευτή, παιδοψυχίατρου, παιδιάτρου)

Μετά τη διάγνωση, τι;

Η παρέμβαση στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών εξαρτάται από τα ευρήματα της διαγνωστικής αξιολόγησης.  Το παιδί μπορεί να χρειαστεί εξειδικευμένη βοήθεια από Ειδικό Εκπαιδευτικό. Τη βοήθεια αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του (εφόσον υπάρχει). Κάποιες φορές προτείνεται ακόμα πιο εξειδικευμένη βοήθεια με θεραπείες από Ειδικό Εκπαιδευτικό ή Ψυχολόγο ή Λογοπεδικό ή Εργοθεραπευτή.

Η ευαισθητοποίηση του σχολείου και της οικογένειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των  μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. Για το λόγο αυτό, αναλαμβάνουμε  την επικοινωνία και τη συνεργασία με το σχολείο, τις επανεξετάσεις του παιδιού αλλά και τη συμβουλευτική βοήθεια των γονιών (ή και οικογενειακή θεραπεία, εφόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη).