Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είναι μια εξειδικευμένη προσέγγιση που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Στόχος του Ψυχοπαιδαγωγικού είναι η υποστήριξη του ατόμου στην καθημερινότητά του. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τεχνικές από διάφορα πεδία (παιδαγωγικές μέθοδοι, γνωστικές-συμπεριφορικές τεχνικές, μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων) με στόχο το παιδί/ο έφηβος να μάθει να οργανώνει τη σκέψη του, να επιλύει δυσκολίες και προβλήματα μόνο του, να αποκτήσει αυτο-πεποίθηση και να μάθει να εκτιμάει τις δυνάμεις του και να καλλιεργεί τις δυνατότητές του.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά/εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, σε άτομα με διάσπαση προσοχής, σε άτομα με άγχος και φοβίες, σε άτομα με δυσκολίες στην οργάνωση της καθημερινότητας και σε άλλες περιπτώσεις.

Τα παιδιά μαθαίνουν να εφαρμόζουν λειτουργικές τεχνικές μελέτης και οργάνωσης, αυτονομούνται στη σχολική μελέτη, μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με υπευθυνότητα και σιγουριά και να παίρνουν σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους.

Πρόκειται για μια προσέγγιση ιδιαίτερα αποτελεσματική και αφορά ωριαίες συναντήσεις μια ή δυο φορές την εβδομάδα ανάλογα με την περίπτωση.