Γνωστική Αξιολόγηση

Η γνωστική αξιολόγηση είναι μέρος της διαγνωστικής εξέτασης και κρίνεται αναπόσπαστο μέρος της ψυχολογικής εκτίμησης. Αφορά τη χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων για την εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης του εξεταζόμενου, των γνωστικών λειτουργιών του (μνήμη, παρατηρητικότητα, συγκέντρωση, κλπ) καθώς και των γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και αδυναμιών του.

Η γνωστική αξιολόγηση αποτελεί συμπληρωματική εξέταση της ψυχολογικής εκτίμησης, της μαθησιακής αξιολόγησης, της λογοπεδικής, της εργοθεραπευτικής αξιολόγησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι WPPSI-III για παιδιά έως 7 ετών, WISC-V (ελληνική έκδοση) για παιδιά έως 17 ετών, WISC-V (αγγλική έκδοση) για παιδιά έως 17 ετών, WAIS (για ενήλικες), Naglieri Nonverbal Ability Test, κ.α.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία χορηγούνται από ειδικά καταρτισμένους ψυχολόγους με εμπειρία στην κλινική διάγνωση και θεραπεία.

Η γνωστική αξιολόγηση είναι μέρος της διαγνωστικής εξέτασης και κρίνεται αναπόσπαστο μέρος της ψυχολογικής εκτίμησης. Αφορά τη χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων για την εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης του εξεταζόμενου, των γνωστικών λειτουργιών του (μνήμη, παρατηρητικότητα, συγκέντρωση, κλπ) καθώς και των γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και αδυναμιών του.

Η γνωστική αξιολόγηση αποτελεί συμπληρωματική εξέταση της ψυχολογικής εκτίμησης, της μαθησιακής αξιολόγησης, της λογοπεδικής, της εργοθεραπευτικής αξιολόγησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι WPPSI-III για παιδιά έως 7 ετών, WISC-V (ελληνική έκδοση) για παιδιά έως 17 ετών, WISC-V (αγγλική έκδοση) για παιδιά έως 17 ετών, WAIS (για ενήλικες), Naglieri Nonverbal Ability Test, κ.α.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία χορηγούνται από ειδικά καταρτισμένους ψυχολόγους με εμπειρία στην κλινική διάγνωση και θεραπεία.