Ψυχολογική Αξιολόγηση

Η ψυχολογική εκτίμηση είναι μέρος της διαγνωστικής εξέτασης και κρίνεται απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση.   Ο ειδικός αξιοποιεί διάφορα κλινικά εργαλεία (ψυχομετρικά τεστ, προβλητικά τεστ, ερωτηματολόγια, κλπ) και την κλινική παρατήρηση για να κατανοήσει τις δυσκολίες και τις εκδηλώσεις τους. Βάσει των ευρημάτων, μπορεί να κρίνει και να προτείνει την θεραπευτική παρέμβαση. Οι διαταραχές για τις οποίες προσέρχεται κανείς για βοήθεια είτε για τον ίδιο, είτε για το παιδί του είναι πολυποίκιλες και μπορεί να αφορούν:

 • Κατάθλιψη
 • Διαταραχές διαγωγής και εναντιωματικής συμπεριφοράς
 • Ψύχωση
 • Κακοποίηση –παραμέληση
 • Διαταραχές διατροφής (ψυχογενής ανορεξία ή βουλιμία)
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές (ενούρηση-εγκόπριση, υποτροπιάζοντα κοιλιακά άλγη, άσθμα, αλωπεκία)
 • Διαταραχές λόγου (τραυλισμός, εκλεκτική αλαλία)
 • Μαθησιακές διαταραχές
 • Ορμονικές διαταραχές (χρόνια νοσήματα π.χ. διαβήτης)

Τα κυριότερα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: Thematic Apperception Test (TAT), Children’s Apperception Test (CAT), House-Tree-Person (HTP), DrawAFamily, Sentence Completion (SC), ερωτηματολόγια για γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς του Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)

Η ψυχολογική εκτίμηση είναι μέρος της διαγνωστικής εξέτασης και κρίνεται απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση.   Ο ειδικός αξιοποιεί διάφορα κλινικά εργαλεία (ψυχομετρικά τεστ, προβλητικά τεστ, ερωτηματολόγια, κλπ) και την κλινική παρατήρηση για να κατανοήσει τις δυσκολίες και τις εκδηλώσεις τους. Βάσει των ευρημάτων, μπορεί να κρίνει και να προτείνει την θεραπευτική παρέμβαση. Οι διαταραχές για τις οποίες προσέρχεται κανείς για βοήθεια είτε για τον ίδιο, είτε για το παιδί του είναι πολυποίκιλες και μπορεί να αφορούν:

 • Κατάθλιψη
 • Διαταραχές διαγωγής και εναντιωματικής συμπεριφοράς
 • Ψύχωση
 • Κακοποίηση –παραμέληση
 • Διαταραχές διατροφής (ψυχογενής ανορεξία ή βουλιμία)
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές (ενούρηση-εγκόπριση, υποτροπιάζοντα κοιλιακά άλγη, άσθμα, αλωπεκία)
 • Διαταραχές λόγου (τραυλισμός, εκλεκτική αλαλία)
 • Μαθησιακές διαταραχές
 • Ορμονικές διαταραχές (χρόνια νοσήματα π.χ. διαβήτης)

Τα κυριότερα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: Thematic Apperception Test (TAT), Children’s Apperception Test (CAT), House-Tree-Person (HTP), DrawAFamily, Sentence Completion (SC), ερωτηματολόγια για γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς του Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)