Ψυχοθεραπεία

 

 

 

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας περιλαμβάνει κυρίως διάλογο και σκέψη.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι:

  • Ατομική: αφορά συναντήσεις ατομικές με τον ψυχοθεραπευτή.
  • Οικογενειακή: αφορά συναντήσεις με την οικογένεια σαν σύστημα
  • Θεραπεία ζεύγους: αφορά συναντήσεις με το ζευγάρι που αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση του
  • Συμβουλευτική γονέων που αφορά συναντήσεις με τους γονείς για θέματα που τους προβληματίζουν στα παιδιά τους

(*) H Συστημική Θεραπεία εστιάζει στο συστημικό πλαίσιο και όχι στη μεμονωμένη συμπεριφορά ή το μεμονωμένο άτομο που πιθανά θεωρείται ως προβληματικό. Ο θεραπευτικός διάλογος εστιάζει στη λύση και όχι στο πρόβλημα, ώστε να διακοπούν οι φαύλοι κύκλοι που δημιουργούν την προβληματική συμπεριφορά. Αναζητούνται, ενθαρρύνονται και ανατροφοδοτούνται θετικοί, υγιείς κύκλοι συμπεριφοράς για το άτομο, την οικογένεια, το ζευγάρι και τα περιβάλλοντα κοινωνικά πλαίσια.