Λογοθεραπεία - Παιδιά

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και οι ανάγκες του εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες: ο τομέας του λόγου και της επικοινωνίας που το δυσκολεύει, το μέγεθος της δυσκολίας, το δυναμικό του παιδιού, όπως και οι δεξιότητες στις οποίες υπερτερεί. Συνήθως η Λογοθεραπεία σε παιδιά εστιάζει σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

  • Δυσκολία στην παραγωγή λεκτικών ήχων (άρθρωση-φωνολογία)
  • Δυσκολία στην κατανόηση του λόγου
  • Δυσκολία στην έκφραση
  • Δυσκολία στη χρήση του λόγου μέσα στο κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο (κοινωνικές δεξιότητες)
  • Δυσκολία στη γραπτή έκφραση

Μερικές φορές οι παραπάνω δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο συν-νοσηρότητας διαταραχών λόγου με άλλες δυσκολίες, όπως διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του Λογοθεραπευτή είναι να διερευνήσει συνολικά τις δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας του παιδιού και να ορίσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο να είναι διαμορφωμένο στις ανάγκες του παιδιού.