Λογοθεραπεία - Έφηβοι

 

Η γλωσσική εξέλιξη σε αυτή την ηλικία αναπτύσσεται σταδιακά και είναι σημαντικό για έναν έφηβο να είναι σε θέση να δημιουργήσει σχέσεις με τους γύρω του και να είναι ικανός να συμμετάσχει σε κοινωνικές δραστηριότητες.

Στο ηλικιακό στάδιο 12-17 ετών λοιπόν, ένας έφηβος θα πρέπει να έχει κατακτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Να εκφράζεται με προτάσεις των 7-12 λέξεων
 • Να κατανοεί τον σαρκασμό
 • Να αναγνωρίζει ότι ο λόγος χρησιμοποιείται διαφορετικά με τους φίλους και διαφορετικά όταν απευθυνόμαστε σε έναν καθηγητή
 • Να κατανοεί ιδιωματισμούς
 • Να ακολουθεί περίπλοκες οδηγίες
 • Να αφηγείται περίπλοκες ιστορίες

 

Κατά την εφηβεία, οι δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας που ίσως προκύψουν είναι οι παρακάτω:

 • Δυσκολία στην εκμάθηση νέων λέξεων
 • Δυσκολία στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, του σαρκασμού και της ειρωνίας
 • Απευθύνονται σε φίλους και καθηγητές με τον ίδιο τρόπο
 • Χρειάζονται πολύ χρόνο για να οργανώσουν αυτά που θέλουν να πουν ή να γράψουν
 • Δυσκολία στο να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις ή επεξηγήσεις
 • Κατανοούν κάποιες εκφράσεις κυριολεκτικά π.χ. «επιστρέφω σε δυο λεπτά»
 • Δυσκολία σε δεξιότητες συζήτησης

Εάν έχετε εντοπίσει αδυναμία σε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, μια Λογοθεραπευτική αξιολόγηση θα διερευνήσει τους τομείς λόγου και επικοινωνίας του εφήβου και βάσει αυτών θα σας προταθεί ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.