Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας με ειδικά εκπαιδευμένο θεραπευτή, τον οικογενειακό θεραπευτή. Πολύ συχνά, στην οικογενειακή θεραπεία συμμετέχουν δυο θεραπευτές. Ως σκοπό έχει τη βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως σύστημα αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά.
Η οικογενειακή θεραπεία αντιμετωπίζει το σύμπτωμα σαν κάτι που αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο το ένα μέλος της (συνήθως το παιδί). Το σύμπτωμα είναι ένα μήνυμα προς τους σημαντικούς άλλους. Τα συμπτώματα αντιμετωπίζονται σαν να έχουν ένα νόημα, μια λειτουργία για το οικογενειακό σύστημα και όχι σαν να αφορούν αποκλειστικά το ένα μέλος (το παιδί). Με αφορμή το σύμπτωμα του παιδιού ακούγονται οι ανησυχίες όλων των μελών της οικογένειας.

 

Η θεραπεία οικογένειας είναι αποτελεσματική σε ποικίλα προβλήματα και διαταραχές:

 • Κατάθλιψη
 • Διαταραχές διαγωγής και εναντιωματικής συμπεριφοράς
 • Ψύχωση
 • Κακοποίηση –παραμέληση
 • Διαταραχές διατροφής (ψυχογενής ανορεξία ή βουλιμία)
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές (ενούρηση-εγκόπριση, υποτροπιάζοντα κοιλιακά άλγη, άσθμα, αλωπεκία)
 • Διαταραχές λόγου (τραυλισμός, εκλεκτική αλαλία)
 • Μαθησιακές διαταραχές
 • Ορμονικές διαταραχές (χρόνια νοσήματα π.χ. διαβήτης)

Η θεραπεία οικογένειας είναι συχνά θεραπεία επιλογής με πολύ θετικά αποτελέσματα, αναγνωρισμένα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Συστήνεται σε τακτά ραντεβού με συχνότητα ανά δυο εβδομάδες ανάλογα την περίπτωση.

Ατομική Ψυχοθεραπεία
Θεραπεία Ζεύγους