Άντζελα Καραντώνη 697 260 6520 - Μαρία Καραντώνη 694 465 4816 angelakarantoni@yahoo.com
Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή – Λογοπεδικού

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή – Λογοπεδικού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ Υιοθετήθηκε στο Λονδίνο, 7 Οκτωβρίου 1990 Τροποποιήθηκε στη Κολωνία, 20 Φεβρουαρίου 1994   Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ Ο Λογοπεδικός είναι ο επιστήμονας, που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και επιστημονικής μελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.   ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ  (σε ποιους απευθύνεται) Οι διαταραχές, που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Λογοπεδικού, είναι αυτές που έχουν σχέση με την ομιλία και τον λόγο, δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόμενες πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας, καθώς επίσης και με την ακουστική, την οπτική, την γνωστική – συμπεριλαμβανομένης της μάθησης – την προφορική, την μυϊκή, την αναπνευστική και την φωνητική λειτουργία και την κατάποση. Οι διαταραχές μπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες όταν εμπλέκονται πολλαπλές διαταραχές επικοινωνίας. Ιδιαίτερα : ¨     Διαταραχές άρθρωσης και φωνητικές διαταραχές ¨     Διαταραχές ομιλίας (διαταραχές ροής της ομιλίας, τραυλισμός, ταχυλαλία κ.α.) ¨     Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.) ¨     Οισοφαγοφωνία μετά από λαρυγγεκτομή ¨     Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες ) : –  Ως προς τη δομή (φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο) –  Ως προς το περιεχόμενο (σημασιολογικό επίπεδο) –   Ως προς τη χρήση (πραγματολογικό επίπεδο) ¨     Διαταραχές του γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : δυσλεξία, δυσορθρογραφία, δυσγραφία και άλλα) ¨     Διαταραχές της λογικής και μαθηματικής κρίσης ¨     Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχές αυτιστικού φάσματος) ή αυτισμός ¨     Αφασίες, δυσφασίες...
Επιλογές: Γιατί είναι σημαντικό να δίνω στο παιδί μου επιλογές;

Επιλογές: Γιατί είναι σημαντικό να δίνω στο παιδί μου επιλογές;

  Το να προσφέρουμε σε ένα παιδί επιλογές συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της καλύτερης κατανόησης του λόγου ενώ παράλληλα το ενθαρρύνει να εκφραστεί με διαφορετικές λέξεις κάθε φορά. Βοηθήστε το αρχικά να επιλέξει ανάμεσα σε πράγματα τα οποία βλέπει. Κρατήστε τα αντικείμενα για τα οποία μιλάτε μπροστά στο παιδί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να του δώσετε αυτό το οποίο επιλέξει απευθείας. Αυτό βοηθά το παιδί να κατανοήσει ότι το να εκφραζόμαστε με λέξεις έχει άμεσα αποτελέσματα! Η χρήση επιλογών για να μιλήσετε για πράγματα που δεν θα συμβούν απευθείας ή για αντικείμενα τα οποία δε βλέπει το παιδί δεν έχει εξίσου καλά αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή παρεμβάλλεται χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην επιλογή και το γεγονός. Παράλληλα, είναι πιο εύκολο για ένα παιδί να μιλήσει για πράγματα τα οποία βλέπει. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικές, καθώς δεν ενθαρρύνουν το παιδί να εκφραστεί περισσότερο. Π.χ. «Θέλεις μήλο;» «Ναι». Οι λέξεις «ναι» και «όχι» κάποιες φορές είναι χρήσιμες, ωστόσο ο σκοπός είναι το παιδί να μάθει να εκφράζεται και με καινούργιες λέξεις! Ερωτήσεις που εμπεριέχουν επιλογή ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν άλλες λέξεις «Θέλεις μήλο ή πορτοκάλι;» «Θέλω μήλο». Είναι πολύ σημαντικό να μην ζητήσετε από το παιδί να επαναλάβει καθαρά αυτά τα οποία εσείς έχετε πει. Εάν το παιδί κοιτάξει ή κινηθεί προς την κατεύθυνση του επιθυμητού αντικειμένου (ανάλογα σε ποιο αναπτυξιακό στάδιο βρίσκεται ο λόγος του), αυτό να το εκλάβετε ως απάντηση. Εάν κάνει έναν ήχο ή προσπαθήσει να πει τη λέξη-στόχο,  τότε και αυτό είναι θετικό. Εσείς μπορείτε έπειτα να κατονομάσετε την επιλογή και να πείτε «Ωραία, θέλεις μήλο» ούτως ώστε εκείνο να το ακούσει....