Σύγκριση και ανασφάλειες

Σύγκριση και ανασφάλειες

Η σύγκριση του εαυτού μας με τους άλλους είναι μέρος της ζωής μας. Ένας μαθητής συγκρίνεται με τους συμμαθητές του, ένας αθλητής με τους συναθλητές του για να γίνουν καλύτεροι. Μπορεί όμως η σύγκριση να γίνει κακός σύμβουλος. Και αυτό, όταν εστιάζουμε συνέχεια...