Άντζελα Καραντώνη 697 260 6520 - Μαρία Καραντώνη 694 465 4816 angelakarantoni@yahoo.com

Οι 4 τύποι διαπαιδαγώγησης στο σπίτι

      Ο ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΣ  ΓΟΝΕΑΣ αυστηρός και σκληρός άκαμπτος απειλεί και τιμωρεί αντί να διαπαιδαγωγεί έχει υψηλές προσδοκίες καθοδηγεί και ελέγχει το παιδί φταίει λειτουργεί με ανταμοιβές συναισθηματικά απόμακρος Ο ΕΠΙΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ επιεικής γίνεται φίλος περισσότερο παρά γονέας ασαφείς οι ρόλοι ασυνεπής στα όρια ή δε βάζει όρια τρυφερός δεν μπορεί να πει «όχι» παρορμητικός το παιδί τον κάνει ό,τι θέλει υπερ-εμπλέκεται δεν καθοδηγεί   Ο ΑΜΕΤΟΧΟΣ  ΓΟΝΕΑΣ συναισθηματικά απόμακρος λίγα ή καθόλου όρια απορροφημένος σε άλλα πράγματα φτωχή αλληλεπίδραση με το παιδί ασυνεπής και απρόβλεπτος δίνει απλά οδηγίες παθητικός Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ τρυφερός και φροντιστικός βάζει όρια, καθοδηγεί και επιβλέπει ανοιχτή επικοινωνία ενθαρρύνει την πρωτοβουλία ευέλικτος υποστηρικτικός δίκαιος, σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού συγχωρεί χρησιμοποιεί τη διαπραγμάτευση ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Τι μήνυμα παίρνει το παιδί για τον εαυτό του από τη συμπεριφορά του κάθε τύπου γονέα; 1)Οι υποστηρικτικοί γονείς λένε: «είσαι άτομο αξιόλογο και ξεχωριστό από εμένα, εμπιστεύομαι την ικανότητά σου να αναπτυχθείς και να μάθεις από τα λάθη σου, σέβομαι και αναγνωρίζω τη συνεισφορά σου»  Τα παιδιά γίνονται: περισσότερο ανεξάρτητα, διαθέτουν υψηλότερα κίνητρα επίτευξης στόχων και προσαρμόζονται καλύτερα στα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα. Αυτοεκτίμηση,  σεβασμός στον άλλον, ψυχολογική σκέψη Με αυτοπεποίθηση, συνεργατικά Υπεύθυνα, ικανά στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας 2)Οι  Αυταρχικοί γονείς λένε:  «δεν μπορείς να τα καταφέρεις οπότε θα σου το επιβάλλω» Τα παιδιά : έχουν την τάση να εξαρτώνται από άλλα πρόσωπα, διαθέτουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αδυνατούν να ελέγξουν όσα τους συμβαίνουν θυμός, διαφωνίες, επαναστατικότητα αγχώδη, μέτριοι προς καλοί μαθητές 3)Οι  Επιτρεπτικοί γονείς λένε «δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου οπότε θα το κάνω εγώ για σένα» Τα παιδιά : υπερεκτίμηση των ικανοτήτων...