Άντζελα Καραντώνη 697 260 6520 - Μαρία Καραντώνη 694 465 4816 angelakarantoni@yahoo.com
Ψυχαναλυτικές ιδέες στη Συστημική Θεραπεία: Μια μελέτη περίπτωσης

Ψυχαναλυτικές ιδέες στη Συστημική Θεραπεία: Μια μελέτη περίπτωσης

Ευαγγελοπούλου,Ε.α , Καραντώνη, Μ.β αΨυχοθεραπεύτρια, Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων, Αθήνα βΨυχολόγος, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, Πειραιάς Περίληψη Στη θεραπεία με οικογένειες και ζευγάρια το διαπροσωπικό και το ενδο-ατομικό επίπεδο είναι αλληλένδετα. Προκύπτει, έτσι, η ανάγκη να απευθυνόμαστε και στα δυο.  Αρκετά συχνά, όταν εργαζόμαστε με οικογένειες και ζευγάρια βρισκόμαστε σε πεδία που η συστημική θεωρία με την ψυχαναλυτική αλληλοσυνδέονται. Στο άρθρο αυτό αναφερόμαστε στη συναισθηματική εμπειρία και τη θεραπευτική σχέση, που τα βρίσκουμε αντίστοιχα και στις δυο θεωρίες. Γίνεται παρουσίαση μιας περίπτωσης ενός έγγαμου ζεύγους σε θεραπεία με δυο θεραπεύτριες. Παρουσιάζεται η δουλειά που έγινε με τα σχεσιακά τρίγωνα, τις κυκλικές ερωτήσεις, τις εδώ-και-τώρα αλληλεπιδράσεις προκειμένου να εξερευνήσουμε την κυκλική αιτιότητα σε πολλαπλά επίπεδα αλληλεπίδρασης: στο άτομο (ενδο-ατομικό επίπεδο), στο ζευγάρι (διαπροσωπικό επίπεδο), στο θεραπευτικό σύστημα (θεραπευτές, πελάτες) και σε δια-γενεακό επίπεδο. Μέσα από τις βινιέτες παρουσιάζεται πώς οι επιστημολογίες της ενδο-ατομικής εμπειρίας και της «σχέσης» ενισχύουν τις διαπροσωπικές παρεμβάσεις, και πολύ συχνά είναι η οδός που επιφέρει την αλλαγή. Παρουσιάζουμε τις ιδέες μας όπως έχουν προκύψει από τις αναγκαιότητες της θεραπευτικής πρακτικής και με ενδιαφέρον εξετάζουμε τις συνηχήσεις μεταξύ αναλυτικού και συστημικού πεδίου.   Πώς συν-ταιριάζουν και λειτουργούν τα ζευγάρια; Ο γάμος είναι ένα σύστημα με κανόνες (όχι εξολοκλήρου συνειδητό) όπου «κάθε μέλος πρέπει να λάβει κάτι για αυτό που δίνει˙ το σύστημα αυτό, κατά συνέπεια, προσδιορίζει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των μελών στη συμφωνία» (Jackson,1965). Η έγγαμη και η συζυγική σχέση στη δυτική κουλτούρα περιλαμβάνει προσωπική δέσμευση, μια κοινή ιστορία και τη συναισθηματική πίεση ότι «πρέπει να πετύχει». Σε άλλες κουλτούρες όπου οι γάμοι γίνονται με συνοικέσιο και ως επί το πλείστον...